"Cahle din Transilvania şi Banat de la începuturi până la 1700"

Daniela Marcu-Istrate,
Cahle din Transilvania şi Banat de la începuturi până la 1700,
Editura Accent, Cluj-Napoca 2004, 546 p.
 
"Literatura de specialitate referitoare la producţia de cahle din Transilvania este relativ săracă, deşi muzeele şi mai cu seamă colecţii particulare conservă o mare cantitate de material. Este meritul doamnei dr. Daniela Marcu-Istrate de a fi întreprins o amplă cercetare timp de mai mulţi ani asupra cahlelor transilvănene, o bună parte din materialul studiat provenind din săpăturile arheologice efectuate de autoare, documentarea fiind extinsă de asemenea în depozitele instituţiilor muzeale sau în colecţiile private, volumul prezent cuprinzând un vast material inedit.
 
Lucrarea de faţă este prima sinteză de o asemenea anvergură, fundamentată pe o foarte bogată documentaţie asupra diverselor centre de ceramică din Transilvania şi Banat, fiind un studiu comparativ ce ne înfăţişează evoluţia cahlelor şi a sobelor de încălzit, cu trăsăturile originale sau înrâuririle apusene."
 
Acad. Marius PORUMB
 
 
 
Cuprins
 
CUVÂNT ÎNAINTE
 
INTRODUCERE
 
I. STADIUL CERCETĂRILOR
 
 1. Stadiul cercetărilor în Moldova şi Ţara Românească
 2. Stadiul cercetărilor în Transilvania
 
II. TEHNICA DE FABRICAŢIE. MODELE ŞI TIPARE
 
 1. Prepararea materialului
 2. Modelarea
 3. Modele şi tipare
 
III. ATELIERE PENTRU PRODUCEREA CAHLELOR
 1. Atelierul de la Feldioara
 2. Atelierul din Cluj-Napoca, str. Prahovei
 3. Alte ateliere urbane
 4. Ateliere rurale
 5. Ateliere din Ţara Haţegului
 6. Ateliere habane
 
IV. TIPOLOGIA FORMELOR
 1. Observaţii generale
 2. Criterii pentru o propunere de tipologie
 3. Tipologie
 
V. REPARTIŢIA CRONOLOGICĂ ŞI GEOGRAFICĂ A FORMELOR PRINCIPALE
 1. CATEGORIA A: CAHLE CONCAVE
 2. CATEGORIA B: CAHLE CONVEXE
 3. CATEGORIA C: CAHLE TRAFORATE
 4. CATEGORIA D: CAHLE PLĂCI CU AVERSUL ÎN ACELAŞI PLAN
 5. CATEGORIA E: PIESE SPECIALE
 6. CATEGORIA F: CORPURI DECORATIVE
 7. CATEGORIA G. DIVERSE
 
VI. ORNAMENTICA
 1. Cahle decorate cu scene religioase
 2. Cahle decorate cu Legenda Sfântului Gheorghe
 3. Sfântul Gheorghe ecvestru
 4. Sfântul Gheorghe pedestru
 5. Cahle decorate cu animale fantastice
 6. Cahle decorate cu personaje
 7. Cahle decorate cu medalion octogonal şi mască feminină
 8. Cahle decorate cu animale
 9. Cahle decorate cu motivul leului
 10. Cahle decorate cu păsări
 11. Cahle decorate cu motive heraldice
 12. Cahle decorate cu cap de bour
 13. Cahle decorate cu elemente arhitecturale
 14. Cahle decorate cu cetate
 15. Cahle decorate cu motive geometrice
 16. Cahle decorate cu vase cu flori
 17. Cahle decorate cu buchet de flori
 18. Cahle decorate cu motive vegetale, secolele XV-XVI
 19. Cahle decorate cu rozete
 20. Cahle decorate cu motive vegetale din cea de-a doua jumătate a sec. XVI şi din sec. XVII
 21. Cahle decorate cu motive tapet
 
VII. CAHLE DECORATE CU CAVALERI. STUDIU DE CAZ
 1. Cavalerul în turnir sub portal gotic
 2. Creaţii derivate din imaginea cavalerului în turnir
 3. Cahle decorate cu cavaleri, variante
 4. Husarul
 5. Cavalerul vânător
 6. Cavalerul pedestru
 
VIII. SOBE DIN CAHLE
 1. Soba din reşedinţa voievodală de la Cuhea (a doua jumătate a sec. XIV)
 2. Sobe din Cetatea Oradea (secolele XIV-XVI)
 3. Sobele de la Vinţu de Jos - etapa mănăstirii dominicane (a doua jumătate a sec. XV - prima jumătate a sec. XVI)
 4. Sobele din cetatea Lita (a doua jumătate a sec. XV- începutul sec. XVI)
 5. Soba din reşedinţa greavilor de Roşia (sfârşitul sec. XV - începutul sec. XVI)
 6. Soba de la Vad (sfârşitul sec. XV - începutul sec. XVI)
 7. Soba din curia de la Racoşul de Jos (sfârşitul sec. XV - începutul sec. XVI)
 8. Soba de la Cristuru Secuiesc, Piaţa Libertăţii nr. 47 (sec. XV-XVI)
 9. Sobele de la Vinţu de Jos - etapa castelului Martinuzzi (sec. XVI)
 10. Sobele de la Racoşul de Jos (sec. XVI)
 11. Soba de la Negoiu - Mănăstirea Cerna (sec. XVI-XVII)
 12. Sobele de la Geoagiu-Băi (sec. XVI-XVII)
 13. Sobele de la Crişan (Mănăstirea Vaca) (sec. XVI-XVII)
 14. Sobe din Târgu Mureş (sec. XVI-XVII)
 15. Sobe de la Alba Iulia (sec. XVI-XVII)
 16. Soba de la Cristuru Secuiesc, Piaţa Libertăţii nr. 44 (sec. XVII)
 17. Sobele de la Vinţu de Jos - etapa castelului Bethlen (sec. XVII)
 18. Sobele de la Racoşul de Jos - etapa castelului Bethlen (sec. XVII)
 
IX. CONCLUZII
 
X. CATALOGUL DESCOPERIRILOR
 
SUMMARY
 
XI. ANEXE
 1. LISTA LOCALITĂŢILOR
 2. LISTA FIGURILOR
 3. LISTA PLANŞELOR
 4. ABREVIERI
 5. BIBLIOGRAFIE
 
PLANŞE
 
INDICE
 1. Indice toponimic
 2. Indice onomastic