Trecut și prezent la cetatea Deva

Documentarea științifică a materialelor arheologice descoperite în anii 2008-2009 și în 2013 la Cetatea Deva.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie valorificarea științifică și popularizarea acestor cercetări inedite și a patrimoniului mobil descoperit.

 

Începuturile orașului Brașov prin obiecte arheologice

 

Obiectivele principale ale proiectului sunt conservarea – restaurarea obiectelor descoperite în săpăturile arheologice din Curtea Honterus în anul 2012 și documentarea științifică a materialului arheologic descoperit în 2012-2013 in cercetările arheologice din Curtea Honterus, Brașov.

 

Contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei saşilor: studiul arheologic, antropologic şi istoric al necropolei din Sibiu - Piaţa Huet

Proiectul, finanţat cu ajutorul Universităţii din Tübingen şi desfăşurat în parteneriat cu Institutul de antropologie Francisc Reiner din Bucureşti urmăreşte promovarea cercetării ştiinţifice pentru cunoaşterea civilizaţiei materiale şi spirituale create de minorităţile naţionale din România, respectiv de minoritatea saşilor.

Obiectivele proiectului sunt: îmbunătăţirea cunoştinţelor ştiinţifice despre populaţia săsească din sudul Transilvaniei; finalizarea cercetării ştiinţifice iniţiate în anul 2005: însumarea rezultatelor arheologice (2005-2007) cu cele antropologice (2007-2009); crearea unei baze de discuţie pentru prelucrarea şi publicarea cercetărilor arheologice şi istorice efectuate în comunităţi săseşti în ultimele decenii şi rămase în stadiu de manuscris.

Stadiul proiectului: în curs de finalizare.