Activitate - Proiecte finalizate

Prezervarea artefactelor rezultate în urma cercetarilor arheologice efectuate la Catedrala romano-catolica si palatul episcopal din Alba Iulia.

Derularea proiectului se desfasoara cu finantare pe baza unui grant din partea Departamentului de Stat al USA (Federal Assistance Award) si va avea finalitate constituirea unei colectii arheologice muzeale cu toate conditiile de conservare asigurate în cadrul arhiepiscopiei romano-catolice din Alba Iulia.

Responsabil de proiect: dr. Daniela Marcu Istrate.
Colaboratori: dr. Daniela Tanase, dr. Dejan Monica, Anca Matis, Gabriel Izdraila, Emanoil Pripon


Catedrala romano-catolica "Sfântul Mihail " si palatul episcopal din Alba Iulia. Cercetari arheologice (2000-2002)

Cartea face cunoscute rezultatele cercetarii arheologice efectuate de catre colectivul condus de arhg. expert dr. Daniela Marcu Istrate în zona Catedralei romano-catolice si a Palatului episcopal din Alba Iulia în perioada 2000-2002.

Monografia arheologica de fata prin metoda aleasa îsi doreste a pune bazele unei perceptii a arheologiei acestui sit bazata pe înregistrarea si prezentarea exacta si metodica a rezultatelor fara interventia unor idei preconcepute care în trecut au creat multe legende în jurul problematicii si asa complexe a sitului. Cercetarile din perioada prezentata ...

Cititi articolul complet >>

 

 


"Catedrala romano catolica si palatul episcopal din Alba Iulia"

Volumul cuprinde catalogul expozitiei jubiliare tradus integral în limbile maghiara si engleza. Materialele expuse sunt o parte din rezultatul a cercetarilor arheologice care au avut loc în zona Catedralei romano-catolice si a Platului episcopal în perioada 2000-2008.

Ilustratia materialului este total color, printre piesele publicate fiind un numar important de piese inedite. Între copertile volumului se regasesc reconstituiri ipotetice ale ansamblului Catedralei si Palatului episcopal în trei etape medievale diferite.

Editor: Daniela Marcu Istrate,
Editura Altip, Alba Iulia, 2009, 341 pagini
 


Catedrala romano-catolică şi palatul episcopal din Alba Iulia. Arheologie şi istorie

EXPOZIŢIE de arheologie şi istorie, pliant, catalog de expoziţie

Vernisajul a avut loc la Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia în data de 29 mai 2009, orele 11 expoziţia va rămâne deschisă până la 6 august 2009

Lucrările de restaurare efectuate în anii 2000-2008 asupra clădirilor ce aparţin Arhiepiscopiei romano-catolice au fost asistate de o echipă de arheologi, care s-a îngrijit de ocrotirea, cercetarea şi gestionarea patrimoniului arheologic din colţul sud-vestic al cetăţii Alba Iulia. Arheologii au făcut cercetări în apropierea catedralei romano-catolice şi a palatului episcopal, înregistrând numeroase informaţii legate de istoria cetăţii Alba Iulia şi în mod special a celor două clădiri aflate în colţul sud-vestic al acesteia.

Citiţi articolul complet >>

 



"La începuturile evului mediu românesc"

O inspiraţie fericită pune la îndemâna cercetătorilor trecutului românesc din vremea cea mai obscură, aceea a îndelungatei gestaţii a statelor, o culegere de studii dedicate acestui proces istoric semnate Radu Popa. Contribuţiile cuprinse în volumul de faţă sunt treptele devenirii unei opere majore; ele s-au împlinit de-a lungul anilor în actul de reconstituire a realităţii social-politice dominante a evului mediu românesc, ţările multiple dezvoltate în lunga perioadă a migraţiilor, romaniile populare în formularea lui Nicolae Iorga.

Înzestrat cu simţul orientării spre problematica esenţială – însuşire hărăzită doar cercetătorilor de elită -, Radu Popa şi-a fixat obiectivul cercetării în segmentul cel mai vitregit sub raport documentar al trecutului românesc, cel al realităţilor corelate ale spaţiului continuităţii romanităţii orientale şi ale cadrelor ei de organizare social-politică.

Citiţi articolul complet >>

Autor: Radu Popa; Editori: Daniela Marcu Istrate şi Angel Istrate,
Editura Altip, Alba Iulia, 2008, 413 pagini Introducere de Acad. Şerban Papacostea.


Apariţie editorială: "Mănăstirea Măgina"

Cartea face cunoscute rezultatele complete ale cercetării arheologice efectuate de către arheologul Gheorghe Petrov la vechea biserică românească din satul Măgina, jud. Alba. Fiind vorba despre un lăcaş de cult mai puţin cunoscut în literatura de specialitate ce priveşte arhitectura medievală cu caracter religios din Ardeal, care pentru o perioadă destul de îndelungată de timp a fost şi biserică de mănăstire, lucrarea cuprinde, pe lângă informaţia arheologică, şi toate datele istorice mai importante care se cunosc despre trecutul satului şi despre aşezământul monahal care a funcţionat acolo.

Lucrarea este o contribuţie interesantă şi foarte utilă la istoria unui vechi monument românesc de cult din Transilvania, şi merită a fi luată drept exemplu de urmat în cazul unor cercetări similare.

Autor: Gheorghe Petrov,
Editura Altip, Alba Iulia, 2008, 186 de pagini (46 de planşe cu 91 de figuri).

Citiţi articolul complet >>


Asociaţia Culturală Hieronymus a fost partener în programul Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007

În anul 2005 Asociaţia Culturală Hieronymus a participat la concursul de proiecte culturale organizat de Asociaţia Sibiu 2007 şi Ministerul Culturii şi Culturii, în vedere organizării programului pentru anul 2007. Toate cele 4 proiecte depuse de noi au fost selectate, şi fac parte din cele 170 de proiecte derulate în anul 2007 la Sibiu.


Viaţă cotidiană şi viaţă spirituală într-un oraş european: Sibiul între 1150 şi 1600
Proiectul îşi propune să valorifice ştiinţific rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în anul 2005 în centrul istoric al oraşului Sibiu...

Citiţi articolul complet >>

Sibiul între siguranţă şi incertitudine, în zorii epocii moderne (1528-1549)
Proiectul a fost realizat de Asociaţia Culturală Hieronymus Braşov, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii şi Cultelor...

Citiţi articolul complet >>

Jocul schimbului într-un oraş medieval Simpozion de arheologie urbană / Lansare de carte
În cadrul simpozionului dedicat arheologiei urbane din România ultimului deceniu, care a reunit peste 30 de specialişti din ţară, ...

Citiţi articolul complet >>

Sacru şi profan într-un oraş european (1150-2007)
Piaţa Huet - o punte peste timp

Coordonator: Angel Istrate
Colaboratori: Daniela Marcu Istrate, arh. Victor Moraru, arhg. Cosmin Roman, restaurator Radu Cordoş.

Citiţi articolul complet >>


Cercetare antropologică a cimitirului medieval din Piaţa Huet

Organizator: Asociaţia Culturală Hieronymus, Braşov
Finanţator:
Universitatea din Tübingen
Colaborator principal:
Centrul de cercetări antropologice al Academiei Române

În săpăturile arheologice efectuate în vara anului 2006 în piaţa Huet din Sibiu, a fost investigat cimitirul comunităţii săseşti, respectiv un număr de 1833 schelete umane. Cimitirul a funcţionat în secolele XII-XVI.

Asociaţia Culturală Hieronymus a iniţiat un amplu proiect de cercetare antropologică a acestui material, în colaborare cu Parohia evanghelică din Sibiu şi cu Centrul de Cercetări antropologice Francisc Reiner al Academiei Române.

Proiectul urmează este finalizat din iulie 2009.

Citiţi articolul complet >>