Proiecte finalizate

 


2015


Expoziție:

FELDIOARA REDESCOPERITĂ. UN SIT AL OASPEȚILOR GERMANI ÎN ESTUL EUROPEI

Cercetarea arheologică a Feldioara a fost inițiată de regretatul Radu Popa și primele săpături sistematice au fost organizate în perioada 1990-1995. Începând din anul 2013, au din nou loc săpături arheologice permanente, în contextul lucrărilor de restaurare la cetate. Expoziția constă din panouri de prezentare și din câteva din descoperirile cele mai importante pentru istoria acestei localități.

Citiţi articolul complet>>

Începuturile aşezării Braşov: oameni, obiecte, gânduri.

Proiectul a fost organizat în perioada iunie-octombrie 2015 de Asociația Culturală Hieronymus în colaborare cu Primăria Municipiului Brașov și Biserica Evanghelică C. A. în vederea publicării rezultatelor cercetărilor arheologice efectuate în 2012-2013 cu ocazia  lucrărilor de restaurare în Curtea Honterus.

 Săpăturile arheologice, finanțate de Asociația „Salvați Centrul Istoric al Brașovului”, au scos la lumină o vastă cantitate de artefacte (vase ceramice – întregi sau fragmentare, inele, cercei, catarame, închizători de haină, ace etc.) și au dezvăluit numeroase ruine, multe dintre acestea aparținând clădirilor care au existat în acest loc înainte de construirea Bisericii Negre.

Rezultatele proiectului s-au concretizat în volumul „Redescoperirea trecutului medieval al Brașovului / Unearthing the medieval past of Brașov”, lansat vineri, 9 octombrie 2015, la Brașov, în incinta Casei Parohiale a Bisericii Negre.

Citiți articolul complet >>

Cetatea Ardud între medieval și modern. Date istorice, restituiri arheologice.

Proiectul a fost organizat în 2015 de Asociația Culturală Hieronymus în colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare și Primăria Orașului Ardud în vederea publicării rezultatelor cercetărilor arheologice efectuate în 2010-2011 cu ocazia  lucrărilor de restaurare la Cetatea Ardud.

Proiectul s-a finalizat cu apariția volumului „Cetatea Ardud. Repere istorice și arheologice / Erdőd Vára. Történeti és régészeti adatok / Ardud Fortress. Historical and Archaeological Data” care a fost lansat pe 18 iulie 2015, în cadrul conferinței „Ardud – Tradiție și Continuitate” susținută în localul primăriei Orașului Ardud. Prezentarea a fost făcută de coordonatoarea volumului, Daniela Marcu Istrate. Lansarea de carte a fost parte a manifestărilor celei de a patra ediție a festivalului medieval de la Ardud (17-19 iulie 2015), cu ocazia cărora localitatea a celebrat 800 de ani de la prima atestare documentară.

Volumul, semnat de către un colectiv aflat sub coordonarea dr. Daniela Marcu Istrate, cuprinde date istorice, date arheologice generale, informații specifice despre cetatea medievală și despre castelul baroc, o scurtă discuție despre materialele arheologice și un mic catalog cu câteva din cele mai interesante descoperiri.

Citiți articolul complet >>

 


2013


Radu Popa. Istoric, arheolog, profesor.

Radu Popa (1933-1993): Istoric, Arheolog, Profesor

Expoziția a fost organizată de Asociația Culturală Hieronymus în colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare, Muzeul de Istorie din Sighișoara și Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București cu ocazia comemorării a 20 de ani de la trecerea în nefiinţă a marelui istoric și arheolog medievist, deschizător de drumuri și întemeietor de şcoală. Expoziția a complementat apariția volumului „Radu Popa. Studii și articole” prin care s-a continuat republicarea operei acestuia.

Citiți articolul complet >>

 


2012


Biserica Evanghelică Sf. Martin.Arheologie, arhitectură, restaurare

Expoziție, catalog, inventariere și restaurare obiecte arheologiceBrașov, 2011- 2012

Biserica Evanghelică Sf. MartinParteneri

1.  Biserica evanghelică C.A. Brașov

 2. Direcția Județeană pentru Cultură

 3. Muzeul de etnografie

 

Locuim într-un oraș al cărui centru este alcătuit din monumente istorice. Totuși, cu mare greutate găsim timp pentru promovarea și valorificarea acestui patrimoniu fabulos. Vă rog să priviți această expoziție ca fiind un mesaj de prietenie din partea specialiștilor: monumentele fac parte din viața noastră, vă învităm să ne apropiem de ele, să le cunoaștem și să le respectăm. Vă propunem să încercăm împreună să avem grijă de aceste comori ale trecutului. Cu cât le vom acorda mai multă atenție, cu atât beneficiile noastre vor fi mai mari!

Citiți articolul complet >>

 


2010


Descoperiri arheologice la Alba Iulia

Documentarea și inventarierea obiectelor arheologice descoperite în cercetările de salvare realizate în perioada 2008-2009 la Catedrala romano-catolică și Palatul Episcopal, Alba Iulia, 15 iunie 2009 - 30 aprilie 2010

Descoperiri arheologice la Alba Iulia

 

Finanţator: Ambasada Statelor Unite ale Americii,  Centrul Cultural American, Bucureşti

Colaboratori: Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
Partener, beneficiar: Arhiepiscopia Romano- catolică, Alba Iulia

Obiective

Inventarierea parţială a colecţiei de arheologie a Arhiepiscopiei romano-catolice (4518 obiecte inventariate înregistrate în sistem DOCPAT), crearea registrelor de inventar.
Restaurarea unui număr de 200 obiecte aflate într-o stare de conservare precară.
Organizarea unui depozit modern, dotarea acestuia cu aparatură de monitorizare a temperaturii şi umidităţii.
Organizarea şi vernisarea expoziţiei "Urmele trecutului"

Citiţi articolul complet >>

 


Erdély ezeréves püspöksége. A gyulafehérvári Szent Mihályi Székesegyház és érseki palota régészeti és építészettörténeti kutatása és helyreállítása

Vernisaj 12 octombrie 2010, Budapesta. La organizarea expoziției au participat: Fundația Teleki Lázló, Arhiepiscopia Romano-catolică din Alba Iulia, Muzeul de Istorie Budapesta

Vernisaj 5 martie 2011, Esztergom, Keresztény Múzeum. La organizarea expoziției au participat: Fundația Teleki Lázló, Arhiepiscopia Romano-catolică din Alba Iulia, Muzeul Keresztény

Az erdélyi római katolikus püspökség – ma Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség – alapításának ezeréves évfordulóját 2009-ben az egész jubileumi évre kiterjedõ kulturális és egyházi rendezvények teljesítették ki. Ezek sorába tartozott az a kiállítás is, amely A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota. Régészet és történelem gyûjtõcím alatt bemutatta a szakembereknek és a szélesebb közönségnek a két épületegyüttes régészeti kutatásának legújabb eredményeit.

A 2009. évi kiállítást a Hieronimus Kulturális Egyesület szervezte a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség (a tárgyak restaurálása és a poszterek kinyomtatása), valamint Gyulafehérvár megyei jogú város polgármesteri hivatalának (a katalógus és a szórólap sokszorosítása) támogatásával. Az Egyesülés Múzeumának és a Mûvelõdési, Egyházügyi és a Nemzeti Kulturális Patrimónium Fehér megyei Igazgatóságának a hozzáállása szintén meghatározó volt.

A kiállítás idei magyarországi bemutatását a budapesti Teleki László Alapítvány kezdeményezte, amit a rendezõk nagy lelkesedéssel fogadtak. Kiállításunkat a Budapesti Történeti Múzeum látja vendégül. Az anyag külföldre szállításának dokumentációját, a régészeti gyûjtemény leltárát a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség állította össze a Hieronimus Egyseület kulturális projektjének keretében, amelyet 2009–2010-ben az Egyesült Államok Külügyminisztériumának a kulturális javak konzerválására létrehozott Követségi Alapja finanszíroz.

Citiţi articolul complet >>

 


Inventarierea și sortarea arhivei Heitel

Editare volum și lansare de carte "Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului" de Suzana Móré Heitel

Inceputurile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului

 

Librãria Cãrtureşti, București

Prezintă: Acad. Răzvan Theodorescu

Organizatori: Muzeul Banatului Timişoara şi Asociaţia Culturală Hieronymus Braşov

Editori: Daniela Tănase şi Daniela Marcu Istrate

La 2 ani de la dispariţia prematură a istoricului de artă SUZANA MÓRÉ HEITEL, vă invităm să participaţi alături de noi la omagierea acestei luminoase personalităţi prin lansarea volumului:

Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului de Suzana Móré Heitel

Citiți articolul complet >>

 


2009


Studiu antropologic cimitirul medieval din Sibiu

Cercetare antropologică a cimitirului medieval din Piaţa Huet

Studiu antropologic cimitirul medieval din Sibiu

 

În săpăturile arheologice efectuate în vara anului 2006 în piaţa Huet din Sibiu, a fost investigat cimitirul comunităţii săseşti, respectiv un număr de 1833 schelete umane. Cimitirul a funcţionat în secolele XII-XVI.

Asociaţia Culturală Hieronymus a iniţiat un amplu proiect de cercetare antropologică a acestui material, în colaborare cu Parohia evanghelică din Sibiu şi cu Centrul de Cercetări antropologice Francisc Reiner al Academiei Române ...

Cititi articolul complet >>


Elaborare raport preliminar de cercetare arheologică Cetatea Deva, campania 2008-2009

cercetare arheologică Cetatea Deva

 

Cercetările arheologice desfășurate în incinta Cetății Deva în anii 2008-2009 au adus la lumină numeroase informații noi care clarifică și, în multe privințe, modifică istoria până acum cunoscută a Cetății Deva. Rezultatele concrete ale cercetărilor au constat în:

-        numeroase ruine care completează planimetria cetății

-        numeroase obiecte arheologice care oferă informații nu doar despre istoria cetății ci constituie un bogat tezaur despre civilizația materială și spirituală a Transilvaniei.

Aceste informații și materiale au fost prelucrate preliminar cu sprijinul Asociației Culturale Hieronymus începând cu anul 2009. Analiza lor se află încă în curs de desfășurare.

Cercetările de teren au fost reluate începând cu anul 2013, conturându-se o imagine de ansamblu asupra acestui important obiectiv de patrimoniu, a cărui istorie este în mod fericit completată printr-un bogat tezaur de patrimoniu mobil – mărturie complexă a civilizației materiale și spirituale din această parte a Europei în evul mediu și în epoca modernă.

 


Catedrala Romano-catolică și Palatul Episcopal din Alba Iulia – arheologie și istorie 2008-2009

Organizare expoziție și editare catalog de expoziţie "Catedrala romano catolica si palatul episcopal din Alba Iulia"

Catedrala romano catolica si palatul episcopal din Alba Iulia

Am organizat în anul 2009 o amplă expoziţie în cinstea Jubileului Episcopiei Catolice din Alba Iulia, conţinând peste 700 de piese arheologice şi 59 de postere, şi având drept tipărituri un catalog de expoziţie şi un pliant în ediţie română, maghiară şi engleză.

În cursul anului 2010 am pregătit o variantă redusă a acestei expoziţii (300 de piese, 59 postere) pentru a fi itinerată în Ungaria. Am întocmit documentaţia pentru exportul pieselor, am refăcut posterele cu texte în maghiară, română şi engleză, şi am participat la organizarea expoziţiei, care a fost găzduită de:

Muzeul de istorie al oraşului Budapesta, 12 octombrie 2010 – 10 ianuarie 2011 (www.museum.hu)

Muzeul de artă creştină de la Esztergom, 5 martie – 13 iunie 2011 (www.keresztenymuzeum.hu)...

Cititi articolul complet >>

 

 


Prelucrarea materialului arheologic de la Alba Iulia 2000-2002

Editare monografie arheologică Catedrala romano-catolica "Sfântul Mihail " si palatul episcopal din Alba Iulia. Cercetări arheologice (2000-2002)

Catedrala romano-catolica Sfântul Mihail si palatul episcopal din Alba Iulia. Cercetări arheologice (2000-2002)

Cartea face cunoscute rezultatele cercetării arheologice efectuate de către colectivul condus de arhg. expert dr. Daniela Marcu Istrate în zona Catedralei romano-catolice si a Palatului episcopal din Alba Iulia în perioada 2000-2002.

Monografia arheologica de fata prin metoda aleasă își dorește a pune bazele unei percepții a arheologiei acestui sit bazata pe înregistrarea si prezentarea exacta si metodica a rezultatelor fără intervenția unor idei preconcepute care în trecut au creat multe legende...

Cititi articolul complet >>

 

 

 

 

 

 


2008


Promovarea culturii şi tradiţiilor româneşti din sudul Transilvaniei

Publicarea culegerii bilingve de studii și articole "La începuturile evului mediu românesc" de Radu Popa si lansarea volumului la București

Promovarea culturii şi tradiţiilor româneşti din sudul Transilvaniei

 

O inspirație fericită pune la îndemâna cercetătorilor trecutului românesc din vremea cea mai obscura, aceea a îndelungatei gestații a statelor, o culegere de studii dedicate acestui proces istoric semnate Radu Popa.

Contribuțiile cuprinse în volumul de fata sunt treptele devenirii unei opere majore...

Autor:Radu Popa
Editori: Daniela Marcu Istrate si Angel Istrate
Editura Altip, Alba Iulia, 2008, 413 pagini
Introducere de Acad. Șerban Papacostea.

Cititi articolul complet >>

 

 

 

 

Editare volum"Mănăstirea Măgina" - Gheorghe Petrov

Mănăstirea Măgina - Gheorghe Petrov

Cartea face cunoscute rezultatele complete ale cercetării arheologice efectuate de către arheologul Gheorghe Petrov la vechea biserică românească din satul Măgina, jud. Alba. Fiind vorba despre un lăcaş de cult mai puţin cunoscut în literatura de specialitate ce priveşte arhitectura medievală cu caracter religios din Ardeal, care pentru o perioadă destul de îndelungată de timp a fost şi biserică de mănăstire, lucrarea cuprinde, pe lângă informaţia arheologică, şi toate datele istorice mai importante care se cunosc despre trecutul satului şi despre aşezământul monahal care a funcţionat acolo.

Autor: Gheorghe Petrov

Editura Altip, Alba Iulia, 2008, 186 de pagini (46 de planşe cu 91 de figuri).

Cititi articolul complet >>

 

 

 

 

Conferinţa internaţională Mathia Corvin

Conferinţa internaţională Mathia Corvin

 

 

23 - 27 octombrie 2008, Cluj Napoca, Hunedoara

Proiectul a făcut parte din manifestările anului 2008 legate de aniversarea unuia dintre cele mai importante personaje ale evului mediu european, regele Mathia Corvin, fiul lui Ioan de Hunedoara.

Principalele manifestări au fost o Conferinţă internaţională (participanţi din 11 ţări) şi o vizită la Castelul Corvineştilor de la Hunedoara (organizată de ACH împreună cu Muzeul din Hunedoara).

 

 

 

 

 


2007Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007

Asociaţia Culturală Hieronymus a fost partener în programul Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007

În anul 2005 Asociaţia Culturală Hieronymus a participat la concursul de proiecte culturale organizat de Asociaţia Sibiu 2007 şi Ministerul Culturii şi Culturii, în vedere organizării programului pentru anul 2007. Toate cele 4 proiecte depuse de noi au fost selectate, şi fac parte din cele 170 de proiecte derulate în anul 2007 la Sibiu.


Sibiul între siguranţă şi incertitudine, în zorii epocii moderne (1528-1549) 

Proiectul a fost realizat de Asociaţia Culturală Hieronymus Braşov, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii şi Cultelor...

Cititi articolul complet >>

 


Viaţă cotidiană şi viaţă spirituală într-un oraş european: Sibiul între 1150 şi 1600

Proiectul îşi propune să valorifice ştiinţific rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în anul 2005 în centrul istoric al oraşului Sibiu....

Cititi articolul complet >>

 


Jocul schimbului într-un oraş medieval

Simpozion de arheologie urbană / Lansare de carte

În cadrul simpozionului dedicat arheologiei urbane din România ultimului deceniu, care a reunit peste 30 de specialişti din ţară ...

Cititi articolul complet >>


Sacru şi profan într-un oraş european (1150-2007)

Sacru şi profan într-un oraş european (1150-2007) 

Piaţa Huet - o punte peste timp

Coordonator: Angel Istrate

Colaboratori: Daniela Marcu Istrate, arh. Victor Moraru, arhg. Cosmin Roman, restaurator Radu Cordoş.

Cititi articolul complet >>

 

 


2006


Codlea, jud. Braşov

Biserica evanghelică din Codlea/Zeiden datează în forma actuală din secolul al XV-lea, când o mai veche biserică romanică (edificată în secolul al XIII-lea) a fost transformată în stil gotic 

Cititi articolul complet >>


Pâncota, jud. Arad

Menţionată în documente încă din secolul al XII-lea, localitatea Pâncota păstrează unul dintre cele mai frumoase situri arheologice din partea vestică a ţării.

Cititi articolul complet >>


Biserica Reformată din Cluj-Napoca

Asociaţia Culturală Hieronymus a administrat cercetările arheologice sistematice realizate în august-septembrie 2006 pe latura sudică a Bisericii Reformate din Cluj-Napoca.

Cititi articolul complet >>

 
 

2005Centrul istoric al Sibiului

Pregătirile pentru organizarea Capitalei culturale europene în 2007 au inclus la Sibiu ample lucrări de reabilitare a spaţiilor publice, care au trebuit să fie precedate sau însoţite de cercetări şi supravegheri arheologice.

Cititi articolul complet >>

 
 

Sibiu, Piaţa 1 Decembrie 1918

Asociaţia Culturală Hieronymus a coordonat în toamna anului 2005 primele cercetări arheologice preventive în fosta Piaţă a Gării din Sibiu, pe terenul aflat în imediata apropiere a Băncii Comerciale Române.

Cititi articolul complet >>

 

Parcul Brukenthal din Avrig

În prima parte a lunii octombrie 2005 s-a realizat o săpătură arheologică restrânsă în Parcul Palatului Brukenthal din Avrig, cu scopul de a identifica structurile originale ale parcului baroc.

Cititi articolul complet >>

 
 

Sighişoara, Str. Consiliul Europei

În perioada 17 octombrie – 5 noiembrie 2005 s-a efectuat o cercetare arheologică preventivă în Sighişoara, str. Consiliul Europei, parcelă fără număr, la solicitarea proprietarului, SC Teleson SRL.

Cititi articolul complet >>

 
 

2004


Proiect editorial: "Cahle din Transilvania şi Banat de la începuturi până la 1700"

Proiect editorial realizat în parteneriat cu Muzeul Judeţean Bistriţa Năsăud. Asociaţia Culturală Hieronymus a sprijinit editarea lucrării "Cahle din Transilvania şi Banat de la începuturi până la 1700".

Cititi articolul complet >>

 
 

2003


In memoriam Radu Popa.70 de ani de la naşterea lui Radu Popa (1933-1993)

Dezvelirea unei plăci memoriale pe casa în care a trăit Radu Popa, Simpozion internaţional de Istoria culturii, 2003

In memoriam Radu Popa.70 de ani de la naşterea lui Radu Popa (1933-1993)

 

 

Asociaţia Culturală Hieronymus a organizat în 2003 o serie de manifestări pentru comemorarea arheologului şi istoricului Radu Popa, la 70 de ani de la naşterea acestuia şi la 10 ani de la o tragică dispariţie. Parteneri: Ministerul Culturii şi Cultelor, Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud, Muzeul din Turnul cu Ceas Sighişoara, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti

Peste 70 de specialişti din România, Germania, Ungaria şi Slovacia s-au reunit la Sighişoara, într-un simpozion de istoria…

 

 Cititi articolul complet >>

 
 
 
 
 

2002