Rapoarte de activitate

Proiecte derulate în perioada ianuarie 2010 – martie 2011

1. Documentarea şi inventarierea obiectelor arheologice descoperite între 2000 - 2009 la Catedrala romano-catolică şi palatul episcopal din Alba Iulia

Finanţator:Fondul ambasadorial pentru conservarea obiectivelor culturale al departamentului de stat al SUA

Perioada: 15 iunie 2009 – 8 iunie 2010. Inaugurarea depozitului, vernisajul expoziţiei şi simpozion: 8 iunie 2010, Alba Iulia, cu participarea excelenţei Sale Ambasadorul SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein şi a oficialităţilor locale.

Scurtă descriere:

Inventarierea parţială a colecţiei de arheologie a Arhiepiscopiei romano-catolice (4518 obiecte inventariate înregistrate în sistem DOCPAT), crearea registrelor de inventar. Restaurarea unui număr de 200 obiecte aflate într-o stare de conservare precară. Organizarea unui depozit modern, dotarea acestuia cu aparatură de monitorizare a temperaturii şi umidităţii.

Organizarea expoziţiei “Urmele trecutului”, având ca tipărituri pliant şi afiş în ediţii separate română, maghiară şi engleză

Simpozion în care a fost prezentat proiectul, realizările acestuia, dificultăţile întâmpinate şi impactul rezultatelor în valorificarea patrimoniului cultural local şi naţional – având în vedere faptul că Alba Iulia este unul dintre cele mai importante obiective culturale din România, cu un patrimoniu reprezentativ atât pentru istoria maghiarilor cât şi pentru aceea a românilor.

2. Catedrala romano catolică şi palatul episcopal din Alba Iulia. Arheologie şi istorie

Finanţator:Arhiepiscopia romano-catolică din Alba Iulia, Fundaţia Teleki László, Budapesta

Parteneri:Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia

Perioada:martie 2010-martie 2011

Scurtă descriere.În anul 2009 ACH a organizat o amplă expoziţie în cinstea Jubileului Episcopiei Catolice din Alba Iulia, conţinând peste 700 de piese arheologice şi 59 de postere, şi având drept tipărituri un catalog de expoziţie şi un pliant în ediţie română, maghiară şi engleză.

Proiectul a prezentat istoria cetăţii Alba Iulia, în mod special a colţului de sud-vest al acesteia, prin prisma celor mai recente cercetări arheologice şi istorice. Locul principal îl ocupă patrimonial realizat de comunitatea romano-catolică, alcătuită în majoritate din etnici maghiari.

În cursul anului 2010 am pregătit o variantă redusă a acestei expoziţii (300 de piese, 59 postere) pentru a fi itinerată în Ungaria. Am întocmit documentaţia pentru exportul pieselor, am refăcut posterele cu texte în maghiară, română şi engleză, şi am participat la organizarea expoziţiei, care a fost găzduită de:

Muzeul de istorie al oraşului Budapesta, 12 octombrie 2010 – 10 ianuarie 2011 (www.museum.hu)

Muzeul de artă creştină de la Esztergom, 5 martie – 13 iunie 2011 (www.keresztenymuzeum.hu)

3.Restituiri istorice şi arheologice: recuperarea şi prelucrarea unor documentaţii inedite referitoare la patrimoniul cultural naţional

Finaţator: fonduri proprii

Parteneri: Muzeul Bantului, Timişoara

Perioada:martie – aprilie 2010.

Scurtă descriere. A fost recuperată şi publicată teza de doctorat a dr. Suzana Moré Heitel: Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2010.

“……o carte postumă, pentru că autoarea ne-a părăsit în plină maturitate creatoare, lăsându-ne mărturia unei acribii ştiinţifice puţin comune. Teza sa de doctorat închinată începuturilor artei medievale în bazinul inferior al Mureşului, în teritorii ţinând cândva de comitatele Aradului, Cenadului şi Zarandului, îmbogăţeşte sensibil patrimoniul nostru cultural.”  Acad. Răzvan Teodorescu

ACH a organizat de asemenea lansarea volumului : Bucureşti, Librãria Cãrtureşti, 17 noiembrie 2010, orele 17

4. Promovarea patrimoniului castelului Bánffy din Bonţida, jud. Cluj

Parteneri :Fundaţia Transilvania Trust, Cluj Napoca

Perioada : 15-30 august 2010

Scurtă descriere : am participat la organizarea unei tabere arheologice cu elevi din învăţământul liceal din Cluj Napoca, exclusiv de etnie maghiară. Rolul nostru a fost acela de a coordona acţiunile efective de cercetare arheologică, asigurând pe de o parte profesionalitatea demersului, pe de altă parte integrarea tinerilor în acest demers. Tabăra a presupus de asemenea prezentări cu caracter general privind importanţa patrimoniului cultural pe care îl moştenim, în cazul de faţă a patrimoniului maghiar.

5. Promovarea patrimoniului arheologic al castelului Báthory din Şimleu Silvaniei

Finanţare :fonduri proprii

Parteneri :Fundaţia Transilvania Nosstra, Cluj Napoca ; Primăria oraşului Şimleu Silvaniei ;

Perioada :1-30 septembrie 2010

Scurtă descriere.

  1. Participare la realizarea unei expoziţii despre valorile patrimoniale ale oraşului Şimleu Silvaniei : postere despre ruinele vizibile şi invizibile ale castelului Báthory.
  2. Prezentări făcute pentru specialişti şi experţi în patrimoniu cultural (arhitecţi, ingineri, topografi, istorici, arheologic, istorici de artă)
  3. Prezentarea patrimoniului arheologic în cadrul unei mese rotunde la care a fost invitată administraţia locală, alături de specialişti
  4. Prezentarea patrimoniului arheologic al castelului prin ghidarea reprezentanţilor comunităţii locale în sit.

6. Rezidenţe ale aristocraţiei maghiare medievale în Transilvania. Documentarea arheologică a siturilor castelelor Báthory din Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj şi Károly din Ardud

Finanţare :SC Damasus SRL, SC Euras SA, fonduri proprii

Parteneri :Primăria Şimleu Silvaniei, Primăria Ardud

Perioada :25 martie – 15 decembrie 2010

Scurtă descriere.Este un proiect cultural amplu, din care s-a desfăşurat o primă etapă în anul 2010. Proiectul are în vedere monitorizarea unor obiective de patrimoniu de importanţă naţională, din perspective multiple, de la abordarea profesională cu o metodologie ştiinţifică modernă până la valorificarea integrată în folosul comunităţii. Rolul nostru a fost până în prezent acela de a sprijini desfăşurarea unor cercetări arheologice de amploare, facilitând comunicarea dintre specialişti, administraţia locală şi membrii simpli ai comunităţii. De asemenea ne-am implicat în organizarea unor operaţiuni de conservare şi restaurare, deocamdată pentru obiecte descoperite în cercetările arheologice, în principal cele expuse unui proces rapid de degradare, cum ar fi obiectele metalice.

În momentul de faţă avem în vedere identificarea unor finanţări pentru dezvoltarea proiectului la cele două obiective, iar pe termen lung pentru extinderea la obiective similare.

 

Preşedinte,

Istrate Angel