Erdély ezeréves püspöksége. A gyulafehérvári Szent Mihályi Székesegyház és érseki palota régészeti és építészettörténeti kutatása és helyreállítása

Vernisaj 12 octombrie 2010, Budapesta. La organizarea expoziției au participat: Fundația Teleki Lázló, Arhiepiscopia Romano-catolică din Alba Iulia, Muzeul de Istorie Budapesta

Vernisaj 5 martie 2011, Esztergom, Keresztény Múzeum. La organizarea expoziției au participat: Fundația Teleki Lázló, Arhiepiscopia Romano-catolică din Alba Iulia, Muzeul Keresztény


Lansare volum:

ERDÉLY EZERÉVES PÜSPÖKSÉGE. A Gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyház és Érseki Palota régészeti kutatása 2000–2008

THOUSAND YEARS OF THE DIOCESE OF TRANSYLVANIA. The Archaeological Investigation of the Saint Michael Cathedral and of the Archiepiscopal Palace in Alba Iulia 2000–2008

EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ A TRANSILVANIEI: 1000 DE ANI DE EXISTENȚĂ. Cercetarea arheologică a Catedralei Sfântul Mihai și a Palatului Arhiepiscopiei din Alba Iulia 2000–2008


Az erdélyi római katolikus püspökség – ma Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség – alapításának ezeréves évfordulóját 2009-ben az egész jubileumi évre kiterjedõ kulturális és egyházi rendezvények teljesítették ki. Ezek sorába tartozott az a kiállítás is, amely A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota. Régészet és történelem gyûjtõcím alatt bemutatta a szakembereknek és a szélesebb közönségnek a két épületegyüttes régészeti kutatásának legújabb eredményeit.

A 2009. évi kiállítást a Hieronimus Kulturális Egyesület szervezte a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség (a tárgyak restaurálása és a poszterek kinyomtatása), valamint Gyulafehérvár megyei jogú város polgármesteri hivatalának (a katalógus és a szórólap sokszorosítása) támogatásával. Az Egyesülés Múzeumának és a Mûvelõdési, Egyházügyi és a Nemzeti Kulturális Patrimónium Fehér megyei Igazgatóságának a hozzáállása szintén meghatározó volt.

A kiállítás idei magyarországi bemutatását a budapesti Teleki László Alapítvány kezdeményezte, amit a rendezõk nagy lelkesedéssel fogadtak. Kiállításunkat a Budapesti Történeti Múzeum látja vendégül. Az anyag külföldre szállításának dokumentációját, a régészeti gyûjtemény leltárát a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség állította össze a Hieronimus Egyseület kulturális projektjének keretében, amelyet 2009–2010-ben az Egyesült Államok Külügyminisztériumának a kulturális javak konzerválására létrehozott Követségi Alapja finanszíroz.


The anniversary, in 2009, of a millennium of existence of the Catholic Episcopacy of Transylvania – today Roman-Catholic Archdiocese of Alba Iulia – was marked by cultural and religious manifestations along the entire aforementioned year. One of these manifestations was the exhibition The Catholic Cathedral and the Episcopal Palace in Alba Iulia. Archaeology and history. This exhibition presented to the specialists as well as the public the most recent results of the archaeological investigations undertaken in this area.

The 2009 exhibition was put together by the „Hieronymus” Cultural Association, with the gracious support of the Roman-Catholic Archdiocese of Alba Iulia (artifact restoration, poster printing) and the City Hall of Alba Iulia (exhibition catalogue and fliers printing). A decisive support, that led to the success of this activity was landed by the National Unification Museum and the Alba County Direction for Culture, Cults and National Cultural Patrimony.

The presentation of the exhibition in Hungary in 2010 was an initiative of the „Teleki” Foundation in Budapest, initiative accepted with enthusiasm by the editors and met with grace by the hosts – the History Museum in Budapest. The export documentation was made possible in the context of the organisation and inventory of the archaeological collection of the Catholic Archiepiscopacy – a cultural project of the „Hieronymus” Cultural Association, project financed by the Ambassador’s Fund for the Preservation of Cultural Patrimony of the U.S. State Department, between 2009-2010.


Aniversarea, în anul 2009, a unui mileniu de existență de la înființarea Episcopiei Catolice a Transilvaniei – azi Arhiepiscopia romano-catolică din Alba Iulia – a fost marcatã prin manifestări culturale și religioase desfășurate pe parcursul întregului an jubiliar. Între acestea s-a numărat și expoziția organizatã sub genericul Catedrala romano-catolică și Palatul episcopal din Alba Iulia. Arheologie și istorie, prin care au fost prezentate specialiștilor și publicului cele mai recente rezultate ale investigațiilor arheologice.

Expoziția din anul 2009 a fost realizată de către Asociația Culturală Hieronymus, cu sprijinul Arhiepiscopiei romano-catolice din Alba Iulia (restaurarea obiectelor, printarea posterelor) și al Primăriei Municipiului Alba Iulia (tipărirea catalogului și a pliantului). Susținerea acestui proiect de către Muzeul Național al Unirii și Direcția județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Alba a fost decisivă.

Prezentarea expoziției în Ungaria în anul 2010 a fost o inițiativă a Fundației Teleki Laszlo din Budapesta, acceptată cu mult entuziasm de către realizatori și întâmpinată cu bunăvoință de către gazde, Muzeul de istorie din Budapesta. Întocmirea documentației pentru export a fost posibilă în contextul organizării și inventarierii colecției de arheologie a Arhiepiscopiei romano-catolice – un proiect cultural al Asociației Hieronymus finanțat prin Fondul Ambasadorial pentru conservarea bunurilor culturale al departamentului de Stat al SUA în anii 2009–2010.