"Mănăstirea Măgina"

Gheorghe Petrov,
Mănăstirea Măgina,
Editura Altip, Alba Iulia, 2008, 186 de pagini (46 de planşe cu 91 de figuri).

Cartea face cunoscute rezultatele complete ale cercetării arheologice efectuate de către arheologul Gheorghe Petrov la vechea biserică românească din satul Măgina, jud. Alba. Fiind vorba despre un lăcaş de cult mai puţin cunoscut în literatura de specialitate ce priveşte arhitectura medievală cu caracter religios din Ardeal, care pentru o perioadă destul de îndelungată de timp a fost şi biserică de mănăstire, lucrarea cuprinde, pe lângă informaţia arheologică, şi toate datele istorice mai importante care se cunosc despre trecutul satului şi despre aşezământul monahal care a funcţionat acolo.

Introducerea în problematica volumului se face printr-o Prefaţă (p. 7-10), urmată de un prim capitol, Satul (p. 11-15), în care se discută despre geografia zonei, originea denumirii satului, fiind prezentate o serie de informaţii documentare despre trecutul aşezării în perioada medievală. Capitolul următor, Mănăstirea (p. 16-27), este dedicat aşezământului monahal care a funcţionat pentru o vreme acolo, făcându-se inventarul tuturor surselor documentare cunoscute care fac referire la trecutul mănăstirii.

În continuare, în capitolul Biserica (p. 28-37), se analizează problematica lăcaşului de cult care poartă hramul Sfânta Treime. Săpătura arheologică este abordată într-un capitol distinct – Cercetarea arheologică (p. 38-61). Principalele obiective urmărite au fost stabilirea evoluţiei constructive a lăcaşului şi aflarea cronologiei începuturilor sale, sau precizarea intervalului de timp în care s-a ridicat biserica. Cercetările arheologice au cuprins cinci campanii de săpături, care s-au desfăşurat în anumite perioade de timp în cursul anilor 1997, 1998, 1999 şi 2002. Partea de arheologie este completată de capitolul Registrul mormintelor (p. 62-104), unde se regăsesc descrierile detaliate a unui număr de 46 de morminte, care au fost descoperite, dezvelite şi cercetate în secţiunile executate în exteriorul bisericii. Textul volumului continuă cu lista bibliografiei folosite (p. 105-109), aceasta fiind urmată de un consistent rezumat al lucrării în limba germană (p. 110-128). Lista ilustraţiilor (p. 129-138), tradusă şi aceasta în limba germană, cuprinde explicaţiile tuturor imaginilor prezentate, care sunt grupate toate la sfârşitul lucrării. Ilustraţia (p. 139-186) este alcătuită dintr-un număr de 46 de planşe care conţin 91 de figuri, imagini cu desene şi fotografii alb-negru şi color.

Lucrarea este o contribuţie interesantă şi foarte utilă la istoria unui vechi monument românesc de cult din Transilvania, şi merită a fi luată drept exemplu de urmat în cazul unor cercetări similare.

Drepturile asupra volumului aparţin în întregime autorului, care poate fi contactat la următoarea adresă de email: gheorghe.petrov@gmail.com

Cuprins:

Prefaţă
Satul
Mănăstirea
Biserica
Cercetarea arheologică
Registrul mormintelor
Bibliografie
Das Kloster Măgina (Kreis Alba). Archäologische Forschungen (Zusammenfassung)
Lista ilustraţiilor - Abbildungsverzeichnis
Ilustraţii