Radu Popa. Istoric, arheolog, profesor.

Organizarea  vernisajului expoziției "Radu Popa (1933-1993): Istoric, Arheolog, Profesor"

Radu Popa (1933-1993): Istoric, Arheolog, Profesor

Expoziția a fost organizată de Asociația Culturală Hieronymus în colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare, Muzeul de Istorie din Sighișoara și Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București cu ocazia comemorării a 20 de ani de la trecerea în nefiinţă a marelui istoric și arheolog medievist, deschizător de drumuri și întemeietor de şcoală. Expoziția a complementat apariția volumului „Radu Popa. Studii și articole” prin care s-a continuat republicarea operei acestuia.

 

 


 Radu Popa. Studii și articole (I)

 Volumul “Radu Popa. Studii și articole”, 2014

Editori: Daniela Marcu Istrate și Adrian Ioniță. Editura Mega, Cluj Napoca, 2014, 365 pagini

Volumul continuă reeditarea operei științifice a istoricului și arheologului Radu Popa (1933-1993) prin publicarea a 23 de articole scrise de către acesta în română, franceză sau germană între anii 1965-1993. Articolele inițial publicate numai în română au fost prevăzute cu traduceri integrale în engleză. 

Materialul a fost grupat tematic în trei părți. În prima parte au fost incluse acele studii referitoare la Țara Hațegului care nu au fost publicate în 2008, în Radu Popa, La începuturile evului mediu românesc. Partea a doua conține aproape toate studiile referitoare la obiecte arheologice, iar ultima parte grupează materiale cu un caracter general, fie că sunt studii sau simple note.

 

 

 


I. CERCETĂRI ÎN ȚARA HAȚEGULUI

 

 • 1. CETĂŢILE DIN ŢARA HAŢEGULUI / THE FORTRESSES OF THE LAND OF HAŢEG

9 / 31

 • 2. SĂPĂTURI ÎNTR-O VILLA RUSTICA DE LÂNGĂ HAŢEG / EXCAVATIONS IN A VILLA RUSTICANEAR HAŢEG

49 / 63

 • 3. OBSERVAŢII PRIVIND ZIDURILE CU MORTAR DIN CETĂŢILE DACICE HUNEDORENE / COMMENTS ON THE MORTAR WALLS OF HUNEDOARA’S DACIAN FORTRESSES

73 / 79

 • 4. STREISÂNGEORGIU. MĂRTURII DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ DIN SECOLELE XI-XIV ÎN SUDUL TRANSILVANIEI / STREISÂNGEORGIU. INFORMATIONS ABOUT THE ROMANIAN HISTORY OF SOUTHERN TRANSYLVANIA. THE ELEVENTH TO THE FOURTEENTH CENTURIES

85 / 125

 • 5. ŞANTIERUL ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA, JUDEŢUL HUNEDOARA (EPOCA POSTROMANĂ). RAPORT PRIVIND REZULTATELE CERCETĂRILOR CAMPANIEI 1978 / THE ARCHAEOLOGICAL SITE SARMIZEGETUSA, HUNEDOARA COUNTY (THE POST-ROMAN AGE). REPORT ON THE RESULTS OF THE 1978 CAMPAIGN

159 / 163

 • 6. INFORMAŢII NOI ŞI CÂTEVA CONSIDERAŢII ISTORICE PRIVIND BISERICA ROMÂNEASCĂ DIN GURASADA – JUD. HUNEDOARA / NEW DATA AND SEVERAL HISTORICAL REMARKS ON THE ROMANIAN CHURCH IN GURASADA, HUNEDOARA COUNTY

167 / 179

 • 7. VIAŢA BISERICEASCĂ A ROMÂNILOR DIN SPAŢIUL INTRACARPATIC ÎN SECOLELE XII-XIII. BISERICA DE LA DENSUŞ / THE RELIGIOUS LIFE OF ROMANIANS INSIDE THE CARPATHIAN ARCH DURING THE TWELFTH AND THE THIRTEENTH CENTURIES. THE CHURCH IN DENSUȘ

189 / 193

 • 8. SIEDLUNGSVERHÄLTNISSE UND ETHNODEMOGRAPHIE DES HATZEGER LANDES IM 13.-14. JAHRHUNDERT

197

II. MATERIALE ARHEOLOGICE

 

 • 9. LA CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE DES XIIIe ET XIVe SIÈCLES DE PĂCUIUL-LUI-SOARE

213

 • 10. O SOBĂ CU CAHLE-OALĂ DIN SECOLUL XIV LA CUHEA – MARAMUREŞ / A FOURTEENTH CENTURY POT-TILE STOVE FROM CUHEA – MARAMUREŞ

225 / 231

 • 11. PLUMBURI DE POSTAV MEDIEVALE / MEDIEVAL LEAD CLOTH SEALS

237 / 241

 • 12. DOCUMENTE DE CULTURĂ MATERIALĂ ORĂŞENEASCĂ ÎN TRANSILVANIA DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIII-LEA / DATA ON TRANSYLVANIA’S URBAN LIFE DURING THE SECOND HALF OF THE THIRTEENTH CENTURY

245 / 259

 • 13. KNAUFKRONE EINES WIKINGERZEITLICHEN PRACHTSCHWERTES VON PĂCUIUL LUI SOARE

271

III. STUDII GENERALE

 

 • 14. TOURS D’HABITATION AU COMMENCEMENT DU MOYEN ÂGE ROUMAIN

279

 • 15. INTEGRAREA ÎN PATRIMONIUL CULTURAL-ISTORIC A UNOR NOI ZONE ALE ARHITECTURII MEDIEVALE DE ZID DIN ROMÂNIA, CA URMARE A CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE / INTEGRATING WITHIN THE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE NEW AREAS OF ROMANIA’S STONE MEDIEVAL ARCHITECTURE AS A RESULT OF ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS

289 / 297

 • 16. HOCHMITTELALTERLICHE WASSERBURGEN AN DER UNTEREN DONAU

303

 • 17. APPORT DE LA TRANSYLVANIE

311

 • 18. FORMATIONS SOCIAL-TERRITORIALES AUX DÉBUTS DES ÉTATS ROUMAINS

317

 • 19. MONUMENTS HISTORIQUES DE ROUMANIE. HÉRITAGE MALHEUREUX ET PERSPECTIVES POUR LE MOMENT INCERTAINES

327

 • 20. KREUZRITTERBURGEN IM SÜDOSTEN TRANSSILVANIENS

333

 • 21. AUTOUR DES SOURCES DE L’ARCHITECTURE ECCLÉSIASTIQUE ROUMAINE

339

 • 22. FORSCHUNGEN ZUM LANDESAUSBAU IM ÖSTLICHEN KARPATENBECKEN ZU BEGINN DES MITTELALTERS

347

 • 23. MONUMENTE, ANSAMBLURI ŞI SITURI ISTORICE DIN ROMÂNIA ÎNTRE CENTRUL ŞI SUD-ESTUL EUROPEI / MONUMENTS, ENSEMBLES AND HISTORICAL SITES IN ROMANIA BETWEEN CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE

357 / 361


13 noiembrie 2013, Sighișoara, Muzeul din Turnul cu Ceas, vernisaj expoziție

15 aprilie 2014, București - vernisaj expoziție și lansarea volumului „Radu Popa. Studii și articole”