Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureșului

La 2 ani de la dispariţia prematură a istoricului de artă SUZANA MÓRÉ  HEITEL, vă invităm să participaţi alături de noi la omagierea acestei luminoase personalităţi prin lansarea volumului:

Suzana Móré  Heitel
Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului

……o carte postumă, pentru că autoarea ne-a părăsit în plină maturitate creatoare, lăsându-ne mărturia unei acribii ştiinţifice puţin comune. Teza sa de doctorat închinată începuturilor artei medievale în bazinul inferior al Mureşului, în teritorii ţinând cândva de comitatele Aradului, Cenadului şi Zarandului, îmbogăţeşte sensibil patrimoniul nostru cultural.”
Acad. Răzvan Teodorescu

Evenimentul se desfăşoară la Librãria Cãrtureşti din Şoseaua Kisselef, 3, sector 1 Sediul Muzeului Ţãranului Român (curtea din spate) Bucureşti

Miercuri, 17 noiembrie 2010, orele 17

Prezintă: Acad. Răzvan Theodorescu

Organizatori: Muzeul Banatului Timişoara şi Asociaţia Culturală Hieronymus Braşov

Editori: Daniela Tănase şi Daniela Marcu Istrate