Descoperiri arheologice la Alba Iulia

Documentarea şi inventarierea obiectelor arheologice descoperite între 2000 şi 2008

Finanţator: Departamentul de Stat al SUA, prin Fondul Ambasadorial pentru Moştenirea Culturală (AFCP)

Beneficiar: Arhiepiscopia romano-catolică din Alba Iulia

Colaboratori: Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Perioada: 15 iunie 2009 - 30 aprilie 2010

Valoare: 30 000 USD

Coordonator: dr. Daniela Marcu Istrate

Echipa: dr. Monica Dejan, dr. Daniela Tănase, dr. Emanoil Pripon, drd. Angel Istrate, drd. Mihai Constantinescu, Delia Maria Roman, Anca Matiş, Gabriel Izdrăilă, Călin Şuteu, Ünige Bencze, Elena Savancea, Marin Ionuţ, Andrea Gál, Radu Cordoş

Începând din anul 2000 în apropierea clădirilor Arhiepiscopiei romano-catolice din Alba Iulia, Catedrala Sfântul Mihail şi palatul Episcopal, s-au realizat cercetări arheologice preventive şi de salvare, care au precedat şi însoţit lucrări de restaurare, reabilitare a infrastructurii şi instalaţiilor şi sistematizare verticală. Conduse de către dr. Daniela Marcu Istrate, cercetările arheologice au reunit de-a lungul timpului un număr impresionant de specialişti şi experţi în arheologie, numismatică, antropologie, paleo-antropologie şi  conservare.

Din săpături au fost recuperate numeroase obiecte care ilustrează un interval de timp de cca 2000 de ani, începând din epoca romană (ocuparea Daciei, construirea castrului Legiunii XIII Gemina) şi până în perioada ocupaţiei austriece (construirea fortificaţiei în stil Vauban în jurul anului 1700). Principalele categorii de obiecte sunt: metale (monede, bijuterii, piese de armament, unelte etc), ceramică (veselă de lux şi mai ales de uz comun, cahle de sobă) şi pietre profilate.

O parte dintre aceste obiecte au fost prelucrate ştiinţific în cadrul monografiei „Catedrala romano-catolică şi palatul episcopal din Alba Iulia. Cercetări arheologice 2000-2002”, Budapesta 2008 (ed. în limba maghiară); Alba Iulia 2009 (ed. în limba română). De asemenea, unele obiecte au fost restaurate şi expuse în anul 2009 în expoziţia milenară „1000 de ani împreună cu Hristos” şi publicate în catalogul expoziţiei sub titlul „Catedrala romano-catolică şi palatul episcopal din Alba Iulia. Arheologie şi istorie”, Alba Iulia 2009.

Dacă prelucrarea ştiinţifică a făcut câţiva paşi, starea fizică a obiectelor nu era deloc lăudabilă la finele anului 2008. Rămase în custodia Arhiepsicopiei romano-catolice, acestea erau depozitate în turnul sudic al catedralei, în condiţii puţin favorabile, fără un sistem de control al umidităţii şi temperaturii şi cu acces restricţionat. Piesele beneficiau doar de inventare provizorii de şantier.

Având în vedere numărul mare de obiecte şi importanţa acestora, ACH a luat iniţiativa organizării colecţiei de arheologie a Arhiepiscopiei romano-catolice, la sugestia Direcţiei Judeţene pentru Cultură, personal a dlui director Matei Drâmbărean. Beneficiind de acordul Arhiepiscopiei, am întocmit un proiect pentru selectarea celor mai importante 4500 de obiecte şi inventarierea acestora în sistemul naţional  Docpat. Depus pentru finanţare în decembrie 2008, proiectul ACH a fost acceptat de către Departamentul de Stat al SUA, în cadrul Fondului Ambasadorial pentru Moştenire Culturală în vara anului 2009. Contractul de grant a fost semnat în iunie 2009.

Principalele operaţiuni prevăzute în proiect

 1. Documentare ştiinţifică şi inventariere pentru cca 4500 de obiecte descoperite în intervalul 2000-2008
 2. Crearea registrului de inventar
 3. Completarea fişelor analitice de evidenţă în format DOCPAT, inclusiv a propunerilor de clasare
 4. Conservarea unui număr de cca 200 de obiecte, în principal monedele romane şi medievale care sunt esenţiale pentru datarea sitului.
 5. Îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare prin:
  - achiziţionarea aparaturii de monitorizare a umidităţii şi temperaturii
  - reînnoirea ambalajelor, ambalare separată a fiecărui obiect
  - ordonarea depozitului într-un spaţiu nou, renovat şi mobilat special în acest scop de beneficiar.
 6. Raport final, caracterizare generală a colecţiei

Motivaţia proiectului

Obiectele arheologice ilustrează o perioadă de aproape 2000 de ani în evoluţia sitului. După cucerirea romană a Daciei pe terasa înaltă a Mureşului a fost construit Castrul legiunii XIII Gemina, cea mai importantă unitate militară romană din Dacia. De asemenea, Alba Iulia este considerată una dintre cheile de boltă în procesul de formare a poporului roman. În secolel VIII-IX aici este atestată o formaţiune politică  locală şi centrul unui episcopat ortodox, inclus în structurile Patriarhiei din Constantinopol. După includerea Transilvaniei în structurile de putere ale regatului Sfântului Ştefan, pe ruinele antichităţii au fost aşezate clădirile Episcopiei catolice a Transilvaniei, Catedrala Sfântul Mihail şi Palatul Episcopal.  În secolul al XVI-lea palatul episcopal a devenit sediul principilor Transilvaniei, iar catedala a fost transformată într-o capelă de curte.

În momentul de faţă Catedrala Sfântul Mihail, construită începând din secolul al XIII-lea în stil romanic târziu, finalizată în stil gotic şi primind apoi câteva completări în epoca Renaşterii, este unul dintre cele mai importante monumente istorice de pe teritoriul actual al României dar şi de pe teritoriul regatului medieval al Ungariei.

Artefactele arheologice reprezintă oglinda fidelă a acestei evoluţii istorice caracterizate prin diversitate şi păstrând semnele evidente ale confluenţelor dinspre Orient şi Occident.

Importanţa istorică a colecţiei de arheologie este amplificată de faptul că majoritatea obiectelor sunt unicate şi definitorii pentru datarea şi caracterizarea anumitor perioade istorice. Obiectele cu valenţe artistice reflectă evoluţia de la stilul romanic târziu la cel gotic şi la renaştere. Pe ansamblu se poate aprecia că această colecţie este reprezentativă pentru patrimonial cultural naţional.

Alba Iulia este un punct nodal în culturile maghiară şi română, şi reprezintă un tezaur real pentru cultura universală. Acest proiect poate fi un început  pentru o viitoare dezvoltare a sitului, pentru un centru cultural internaţional şi un muzeu.

Stadiul proiectului

Proiectul este finalizat.                

Impactul grantului

Impactul programului asupra organizaţiei noastre se concretizează în următoarele aspecte:

Realizarea acestui program creează premise favorabile pentru o schimbare radicală de atitudine faţă de obiectul arheologic, atât din partea administratorilor colecţiilor (în cazul de faţă Arhiepiscopia romano-catolică din Alba Iulia) cât şi din partea personalului de specialitate implicat. Această nouă atitudine, întemeiată pe o activitate complexă, sperăm să fie consolidată în timp şi să se reflecte în abordarea responsabilă, pluridisciplinară şi administrativă, a altor colecţii de acelaşi gen.

Perspective

Finalizarea proiectului a făcut posibilă organizarea unui seminar în care au fost prezentate rezultatele obţinute, şi a unei expoziţii în care au fost expuse principalele obiecte restaurate din acest proiect

Beneficiarul are în vedere popularizarea acestui patrimoniu prin expunerea periodică a unora dintre obiecte, în spaţiile muzeale recent organizate în palatul episcopal. Menţionăm faptul că există un aflux turistic extrem de ridicat, care anterior era canalizat doar spre catedrala romano-catolică şi în mod excepţional spre curtea palatului episcopal.

Realizarea operaţiunilor de inventariere (registru şi fişe) creează condiţiile esenţiale pentru circulaţie pieselor. Anterior, acestea nu îndeplineau condiţiile legale pentru a ieşi din incinta administratorului. După încheierea grantului, piesele vor putea fi expuse atât în ţară cât şi în exterior, vor deveni cunoscute şi vor alimenta atât lumea ştiinţifică cât şi pe cea profană, în funcţie de modul de abordare.

A devenit astfel posibilă realizarea altor proiecte culturale :

(5 March - 13 June 2011 THOUSAND YEARS OF THE DIOCESE OF TRANSYLVANIA the archaelogical Investigation of the Saint Michael Cathedral and of the Archiepiscopal Palace in Alba Iulia 2000-2008)

Posterele expozitiei:

Vernisajul expozitiei: