Cercetarea antropologică a cimitirului medieval din Piaţa Huet

Organizator:
Asociaţia Culturală Hieronymus, Braşov
Finanţator:
Universitatea din Tübingen
Colaborator principal:
Centrul de cercetări antropologice al Academiei Române

MOTIVAŢIA. În săpăturile arheologice efectuate în vara anului 2006 în piaţa Huet din Sibiu, a fost investigat cimitirul comunităţii săseşti, respectiv un număr de 1833 schelete umane. Primele înhumări în acest areal s-au realizat în cea de-a doua jumătate a secolului al XII-lea, după cum certifică numeroasele monede recuperate, iar cimitirul a fost închis în cursul secolului al XVI-lea.

Laboratorul Centrului de Antropologie al Academiei Române - dr. Daniela Marcu şi Mihaela Gătej.

În momentul de faţă este cel mai amplu cimitir al coloniştilor occidentali cercetat în Europa est-centrală, această oportunitate fiind creată în contextul remodelării ţesutului urban al Sibiului, care a impus excavarea unei mari părţi a vechii necropole urbane.

Dr. Nicolae MiriţoiuColectivul de cercetare a apreciat faptul că este deosebit de importantă analizarea antropologică a acestui material, argumentele în acest sens fiind multiple. Subliniem aici câteva dintre acestea: este un lot unitar, aparţinând în exclusivitate comunităţii germane din Transilvania, bine delimitat etnic şi cronologic; este un lot suficient de generos pentru a oferi posibilitatea unui studiu complex privind caracteristicile acestei populaţii la sosirea ei în estul Europei şi evoluţia pe parcursul primelor secole; este puţin probabil ca în următoarele decenii această oportunitate, de a excava un cimitir de acest gen, să se repete undeva pe teritoriul României; este primul studiu antropologic realizat pe această populaţie în România.

În urma discuţiilor purtate între responsabilul cercetărilor arheologice, dr. Daniela Marcu Istrate, Parohia evanghelică din Sibiu, reprezentată prin prim preot Kiliann Dör şi Centrul de studii antropologice al Academiei Române, reprezentat prin dr. Cristiana Glavce, s-a stabilit că este posibil să se realizeze analiza antropologică pentru un număr de 1000 de schelete.

TERMENUL DE FINALIZARE AL ANALIZEI ANTROPOLOGICE: iulie 2009.

Laboratorul Centrului de Antropologie al Academiei Române - dr. Nicolae Miriţoiu

FINALITATEA PROIECTULUI. În urma analizei se va întocmi o documentaţie ce va cuprinde:

pentru fiecare schelet o fişă standard din care vor rezulta: descriere material, măsurători, sex, vârstă, statura, caractere epigenetice, patologie; cel puţin o fotografie.
analiza statistică a întregului material.
studiu comparativ.

Această documentaţie va fi pusă la dispoziţia specialiştilor sub forma unui studiu complex ce va prezenta rezultatele finale ale investigaţiilor din Piaţa Huet.

PUBLICUL ŢINTĂ: în primul rând specialişti în istoria culturii, cu deosebire antropologi şi istorici. Apreciem că studiul va stârni un deosebit interes în mediul ştiinţific din Europa Centrală, considerată patria de origine a populaţiei pe care ne propunem să o analizăm. Rezultatele studiului vor fi cu siguranţă interesante pentru urmaţii acestei populaţii, saşii, indiferent dacă aceştia au continuat să trăiască în Transilvania sau să revină în locurile de origine. La acest nivel putem considera că studiul se adresează unui public de cultură medie.

OPORTUNITĂŢI EXISTENTE

documentaţia întocmită în timpul investigării cimitirului, respectiv fişe, fotografii şi datare orientativă pentru fiecare schelet, sunt puse la dispoziţie de către Asociaţia Culturală Hieronymus, care le-a achiziţionat din fonduri proprii de la executantul săpăturilor arheologice.
spaţiile şi aparatura necesare derulării proiectului sunt asigurate de către Centrul de Cercetări antropologice al Academiei Române.

Asociaţia Culturală Hieronymus: Dr. Daniela Marcu Istrate
Centrul de Cercetări Antropologice: Dr. Cristiana Glavce, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale
Coordonator proiect: Dr. Nicolae Miriţoiu
Asistenţi: Mihaela Gătej şi Mihai Constantinescu